Doaru White Lip Stick

Moisturizerပါ၀င္သည့္အတြက္ႏွတ္ခမ္းသားကိုရႊန္းလဲ့ေတာက္ပေစပါသည္။LongLastingအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္အတြက္ၾကာရွည္ခံလွပေစပါသည္။ႏွတ္ခမ္းကြဲျခင္း၊ေျခာက္ေသြ႕ညိဳမည္းျခင္းမ်ားကိုမျဖစ္ေစယုံသာမကသက္သာေျပာက္ကင္းနိုင္ပါသည္။ႏွတ္ခမ္းနီကိုဂ်ပန္နိုင္ငံမွအဆင့္ျမင့္ကုန္ၾကမ္းမ်ားျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားသည့္အတြက္ေမႊးနံ႔မထည့္ထားေသာ္လည္းပင္ကိုယ္ရန႔ံသင္းပ်ံ႕မႈရွိသည့္အျပင္Allergyမျဖစ္ေစပါ။အာရွတိုက္အသားအေရႏွင့္ကိုက္ညၤီေစရန္အတြက္အဆင့္ဆင့္စမ္းသပ္ၿပီးထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။